Available


ID #: 14237
Breed: Mini Husky
Color: BLACK & WHITE
Sex: Female
D.O.B: 12/19/2019


ID #: 14236
Breed: Mini Husky
Color: BLACK & WHITE
Sex: Female
D.O.B: 12/19/2019


ID #: 14235
Breed: Mini Husky
Color: BLACK & WHITE
Sex: Female
D.O.B: 12/19/2019


ID #: 14234
Breed: Mini Husky
Color: BLACK & WHITE
Sex: Male
D.O.B: 12/19/2019


ID #: 14232
Breed: ENGLISH BULLDOG
Color: BLUE FAWN
Sex: Male
D.O.B: 12/15/2019


ID #: 14228
Breed: PEMBROKE WELSH CORGI
Color: BLACK & TAN/WHITE MRKNGS
Sex: Female
D.O.B: 12/18/2019


ID #: 14221
Breed: AKITA
Color: BLACK & WHITE
Sex: Male
D.O.B: 12/12/2019


ID #: 14213
Breed: GOLDEN RETRIEVER
Color: GOLDEN
Sex: Male
D.O.B: 12/02/2019


ID #: 14191
Breed: Morkie
Color: TRI
Sex: Female
D.O.B: 11/01/2019


ID #: 14189
Breed: Yorkie/Bichon
Color: BLACK & TAN
Sex: Male
D.O.B: 11/03/2019


ID #: 14185
Breed: POMERANIAN
Color: SABLE
Sex: Male
D.O.B: 11/01/2019


ID #: 14172
Breed: CHIHUAHUA
Color: RED MERLE
Sex: Female
D.O.B: 10/12/2019


ID #: 14171
Breed: CHIHUAHUA
Color: GRAY & WHITE
Sex: Female
D.O.B: 10/12/2019


ID #: 14148
Breed: MALTESE
Color: WHITE
Sex: Male
D.O.B: 10/20/2019


ID #: 14141
Breed: SHIBA INU
Color: RED
Sex: Female
D.O.B: 10/17/2019


ID #: 14136
Breed: POMERANIAN
Color: SABLE & WHITE
Sex: Female
D.O.B: 10/16/2019


ID #: 14134
Breed: PAPILLON
Color: WHITE & RED
Sex: Female
D.O.B: 09/23/2019


ID #: 14132
Breed: Morkie
Color: BLACK & TAN
Sex: Female
D.O.B: 10/13/2019


ID #: 14096
Breed: Shorkie (Shih-Tzu Yorkie Mix)
Color: GOLDEN
Sex: Male
D.O.B: 10/05/2019


ID #: 14094
Breed: SHIBA INU
Color: RED
Sex: Male
D.O.B: 08/29/2019


ID #: 14073
Breed: PEKE A POO
Color: CREAM
Sex: Male
D.O.B: 09/22/2019


ID #: 14062
Breed: Chugweenie
Color: BLACK
Sex: Male
D.O.B: 09/15/2019


ID #: 14043
Breed: BICHON FRISE
Color: WHITE
Sex: Female
D.O.B: 08/26/2019


ID #: 13993
Breed: MALTESE
Color: WHITE
Sex: Male
D.O.B: 07/14/2019


ID #: 13962
Breed: Papillon/Havanese
Color: GOLD & WHITE
Sex: Male
D.O.B: 07/16/2019


ID #: 13947
Breed: Dachshund/Poodle
Color: BLACK
Sex: Female
D.O.B: 06/21/2019